Kinderopvang Langedijk

Welkom bij de Kinderopvang Langedijk, de plek waar alles draait om het kind!
meer...

Mediawijs

Mediawijs

Tablets, apps, telefoons, ze zijn niet meer weg te denken uit onze dagelijkse bezigheden. Maar hoe zorgen wij voor passende media-opvoeding voor onze kinderen? Kinderopvang Langedijk vindt het van groot belang om de kinderen op passende wijze leren om te gaan met de digitale media. Om dit op een verantwoorde en passende manier te laten verlopen nemen wij de volgende kernwaarden als basis:

De veiligheid wordt bewaakt: het gebruik van de tablet mag alleen onder begeleiding en toezicht van de pedagogisch medewerkers 
Themagericht: Het gebruik van de tablet is ondersteunend aan het thema en de daarbij horende activiteiten.
Leeftijdsgericht: De activiteiten sluiten aan bij de ontwikkeling en de interesses van het kind en stimuleert op deze wijze de ontwikkeling van het kind. De omgang met de tablet is gericht op de ontwikkeling van mediawijsheid.
Plezier: De activiteiten op de tablet zijn ontwikkelingsgericht, maar kinderen brengen de kinderen ook plezier.
Ouderbetrokkenheid: Kinderopvang Langedijk werkt samen met ouders om kinderen mediawijs te maken.
Tijdsgebonden: De balans tussen ‘online’ en ‘offline’ spelen moet worden bewaakt. Daarom wordt per leeftijdsgroep een tijdsindicatie gegeven waarin activiteiten met de tablet gedaan kunnen worden.

Kinderopvang Langedijk vindt het belangrijk en waardevol om samen met de ouders kinderen te begeleiden in de wereld van de online media en hier bewust mee om te gaan. De pedagogisch medewerkers geven de ouders indien gewenst tips over de wijze van aanbieden van digitale activiteiten en (kinder)apps.

Direct naar leuke en interessante sites? Op Kindmedia staan verschillende tips, apps en informatie over media en mediaopvoeding.